City

Prostorno planiranje

Urbanistički planovi

Izmjena i dopuna UPU Meneghetti 
1. Namjena
2.1 Promet
2.2 EKI Elektro
2.3 Voda - odvodnja
3. Oblici korištenja
4. Način gradnje

Urbanistički plan uređenja San Polo - Colone 
Urbanistički plan - dokument
1. Namjena površina
2.1 Promet
2.2 EKI Elektro
2.3 Voda - odvodnja
3.a Uvjeti korištenja priroda i kult baština
3.b Uvjeti korištenja priroda i kult baština
4. Uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog  plana uređenja naselja Bale
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
1 namjena Model (1)
2-1 promet Model (1)
2-2 TK Model (1)
2-3 vodoopskrba Model (1)
2-4 otpadne Model (1)
2-5 oborinska Model (1)
2-6 SN Model (1)
2-7 NN Model (1)
2-8 JR Model (1)
2-9 plin Model (1)
3 uvjeti korištenja Model (1)
4 uvjeti i načini gradjenja Model

 

Urbanistički plan naselja Bale
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Bale
1 namjena Model (1)
2-1 promet Model (1)
2-2 TK Model (1)
2-3 vodoopskrba Model (1)
2-4 otpadne Model (1)
2-5 oborinska Model (1)
2-6 SN Model (1)
2-7 NN Model (1)
2-8 JR Model (1)
2-9 plin Model (1)
3 uvjeti korištenja Model (1)
4 uvjeti i načini gradjenja Model

Urbanistički plan naselja GOLAŠ
List 1 Koristenje i namjena povrsina-Model.pdf
List 2 1 Promet-Model.pdf
List 2 2 Telekomunikacije-Model.pdf
List 2 3 Elektroenergetika SN-Model.pdf
List 2 4 Elektroenergetika NN-Model.pdf
List 2 5 Elektroenergetika Javna rasvjeta-Model.pdf
List 2 6 Vodoopskrba-Model.pdf
List 2 7 Odvodnja-Model.pdf
List 2 8 Plinoopskrba-Model.pdf
List 3 1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite povrsina-Model.pdf
List 3 2 Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina-Model.pdf
List 4 Nacin i uvjeti gradnje-Model.pdf

Urbanistički plan naselja Černibjek
Odluka o o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Černibjek
Korištenje i namjena površina
Infrastrukturni sustavi i mreže elektroničke komunikacije
Elektroenergetika - SN, NN i JR
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Promet
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan turističkog punkta Skvačota
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističkog punkta Skvačota
Korištenje i namjena površina
Promet
Telekomunikacijska mreža
Energetika
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Urbanistički plan naselja Čubani
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Čubani
Korištenje i namjena površina
Promet
Telekomunikacijska mreža
Energetika
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Oblici korištenja
Uvjeti i zaštita
Način gradnje

Urbanistički plan Stancija Meneghetti
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Stancija Meneghetti
Korištenje i namjena površina
Promet
Telekomunikacijska mreža
Kartogram
Infrastruktura
Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
Oblici korištenja
Način gradnje