City

Prostorno planiranje

Program ukupnog razvoja Općine Bale za razdoblje od 2015.g. do 2020.g.

Usredotočeno na razvojne ciljeve Općinsko vijeće Bala posljednjih je godina, i to konsenzusom svih vijećnika, usvojilo niz strateških dokumenata koji definiraju budući razvoj Općine. Za izradu strateških dokumenata angažirani su vrhunski stručnjaci iz cijele Hrvatske, a jedno od najvažnijih obilježja svih dokumenata je da općina ni ne razmišlja o rasprodaji svojeg zemljišta na kojem bi trebali niknuti novi gospodarski objekti već je planiran dugoročni zakup i institut prava građenja. Svim planovima su predviđeni objekti koji su uklapaju u okoliš kako bi se očuvali prirodni resursi, kulturna baština i povijesno naslijeđe.

Urbanistički plan uređenja Bala dokument je koji definira smjerove urbanog i društvenog razvitka lokalne zajednice. Glavne odrednice Prostornog plana, Urbanističkog plana uređnja, Studije razvoja i Studije valorizacije ruralnog krajobraza ugrađene su i u detaljne urbanističke planove.

Program ukupnog razvoja Općine Bale-Valle za razdoblje 2015.-2020. (u PDF formatu).

Plan gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle za razdoblje 2017. - 2022. godine