City

Prostorno planiranje

Studija razvoja

Prostorno programska studija jedan je u nizu dokumenata kojem je cilj definirati prostor u budućnosti. Studio 3LHD kojem je ovaj zahtjevan posao povjeren učinio je to na najbolji način, vjerojatno i zbog toga što je zadatak koji se našao pred njima onaj o kojem sanja svaki arhitket - izraditi urbano-programsku studiju cijelog, posebno atraktivnog područja koje je k tome još i neizgrađeno.

Studija je obradila devet kilometara područja općine koje se proteže na oko 450 hektara. Izrađivači studije potrudili su se dati smjernice za revitalizaciju obalnog područja uzimajući u obzir lokalne karakteristike, te prirodno i kulturno bogatstvo ovoga kraja. Na devet kilometara obale, izbjegla bi se bilo koja vrsta devatastacije, smještajni kapaciteti bili bi udaljeni 700 metara od obale, kako bi obala bila ostavljena trima rekreacijsko-zabavnim centrima. Zanimljivo je da studija planira da Bale u budućnosti funkcioniraju kao grad hotel, neki su koraci u tom smislu već učinjeni. Revitalizirale bi se i stancije, a osim u stancijama posjetitelji će boraviti i u tri nova hotela čija se gradnja predviđa - a radi se o hotelima San Polo, Colone i Paravia, te hotel koji bi bio smješten u fortifikaciji Fort Forno i bio bi najviše kategorije. Na području fortifikacijskog kompleksa Barbariga za bogatu klijentelu predviđeno je golf-igralište sa 18 rupa, a fortifikacije Paravia prenamijenit će se u golf-klub. Na nalazištu ostataka dinosaura predlaže se gradnja paleontološkog edukacijskog parka. Studijom se planira uređenje botaničkog vrta, konjičkog centra, uzletišta za balone na topli zrak, ronilačkog centra, maslinika iz 16. stoljeća, crkvica i vidikovaca. Ova je studija definirala Bale kao grad leptira, maslina, sira, vina....