Obavijesti

Bespovratne potpore za nabavu poljoprivredne mehanizacije i strojeva

Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor biljne proizvodnje. 

Ovaj natječaj, čija je svrha podizanje konkurentnosti i stvaranje dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji, posebno apostrofira poželjnost ulaganja u sljedeće sektore: proizvodnja šećerne repe, ratarstvo (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), vinogradarstvo te sektor cvijeća i ukrasnog bilja. Ostali proizvođači, iako prihvatljivi, neće moći računati na bodove po sektorskom kriteriju što će im znatno smanjiti šanse za uspješnu prijavu.

Visina potpore ovisi o ostvarenim prihodima/primicima poljoprivrednog gospodarstva

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći 15. ožujka, a završava 16. travnja u 12 sati.

Više informacija možete pronaći na  http://eufondovi.hr/natjecaji/najava-otvoreno-zatvoreno/4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti