Obavijesti

Javnu rasprava o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/113, Urbroj: 2171-02-19-1, od 12.kolovoza 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana ...

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/112, Urbroj: 2171-02-19-1, od 12.kolovoza 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale

1. Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan...

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/41
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 09. srpnja 2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 16. srpnja 2019. godine u...

OBAVIJEST

Općina Bale Valle

Općina Bale će za školsku godinu 2019./2020. financirati nabavku svih radnih bilježnica za sve učenike s prebivalištem na području općine Bale a koji pohađaju OŠ Jurja Dobrile OŠ Bernardo Benussi i OŠ Vladimir Nadzor.

Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale od srijede 17. srpnja 2019.godine.
Informacije se mogu dobiti na 052/824-303.

Bonovi se mogu realizirati pri kupnji radnih bilježnica u prodavaonicama...

Stranica 1 od ukupno 34 stranica  1 2 3 >  Last ›