Obavijesti

OBAVIJEST O PREKIDU ISPORUKE VODE

Obzirom na novu zakonsku regulativu Općina Bale više nije u mogućnosti vršiti isporuku vode poljoprivrednicima na način kako je to do sada bilo regulirano putem“ tagova“.

Obavještavaju se korisnici „tagova“ da se obustavlja isporuka vode na lokaciji u Balama, Golašu i Krmedu.

Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Općina Bale

Tečaj za sigurno rukovanje pesticidima

Općina Bale Valle

Obavještavamo sve polaznike koji su položili ispit iz osnovne izobrazbe tečaja za sigurno rukovanje pesticidima, organiziranog od strane Instituta za poljoprivredu i turizam da dana 11.02.2020. ističe  petogodišnje razdoblje valjanosti iskaznice. Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida članak 14. Stavak 6. Svi polaznici moraju nakon pet godina odslušati 6 nastavnih sati Dopunske izobrazbe i time...

Obavijest o izmijeni Plana prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada za razdoblje od 01.01. do 30.04. 2020.godine na području Općine Bale-Valle

Poštovani,
ovim putem obavještavamo sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da će KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2020. godine, smanjiti učestalost prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bale -Valle na jedan odvoz tjedno.

Novi Plan prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostavljamo vam u privitku ovog dopisa, te molimo...

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/56
Urbroj: 2171-02-19-1
Bale, 22.studenog 2019.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

Sjednica će se održati dana 02.12.2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje...

Nacrt Odluke o prikupljanju komunalnog i biorazgradivog otpada

Općina Bale-Comune di Valle objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale-Valle (dalje: Odluka).

 Savjetovanje traje od 28.11. do 16.12.2019. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 16.12.2019. godine dostave svoje...

Stranica 1 od ukupno 38 stranica  1 2 3 >  Last ›