City

Savjetovanje s javnošću

Nacrt Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bale- Comune di Valle za period 2024.-2028.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) Općina Bale objavljuje Nacrt Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bale- Comune di Valle za period 2024.-2028.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 15.rujna 2023. godine i traje zaključno sa danom 15.listopada 2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

Obrazac sudjelovanja

Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Općine Bale za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) Općina Bale objavljuje Nacrt prijedloga Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Općine Bale za 2023. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 10.kolovoza 2023. godine i traje zaključno sa danom 10.rujna 2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije Općina Bale
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općina Bale
Obrazac savjetovanja - nacrt procjene ugroženosti
Obrazac savjetovanja - nacrt plana zaštite
Izvještaj javnog savjetovanja - Plan - 11.09.2023.
Izvještaj javnog savjetovanja - procjena - 11.09.2023.

Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) Općina Bale objavljuje Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 17.veljače 2023. godine i traje zaključno sa danom 08.ožujka 2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke. Savjetovanje traje kraće od 30 dana radi radi žurnosti kako bi se Odluka mogla donijeti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih usluga

Obrazac sudjelovanja

Nacrt prijedloga Odluke o donošenju demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) Općina Bale objavljuje Nacrt Odluke o donošenju demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 17.veljače 2023. godine i traje zaključno sa danom 08.ožujka 2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke. Savjetovanje traje kraće od 30 dana radi radi žurnosti kako bi se Odluka mogla donijeti na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Nacrt Odluke o donošenju demografskih mjera

Obrazac sudjelovanja

Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bale za 2023. godinu

Objavljeno: 23.01.2023.

Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bale za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) Općina Bale objavljuje Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Bale za 2023. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 23. siječnja 2023. godine i traje zaključno sa danom 23. veljače 2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Nacrt Godišnjeg provedbenog plana

Obrazac sudjelovanja

Delibera sul Piano annuale di attuazione per il miglioramento della protezione antincendio sul territorio del Comune di Valle per il 2023

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta ufficiale n. 25/13, 85/15 e 69/22), il Comune di Valle pubblica la bozza della Delibera sul Piano annuale di attuazione per il miglioramento della protezione antincendio sul territorio del Comune di Valle per il 2023

La consultazione inizia il 23 gennaio 2023 e termina il 23 febbraio2023, essendo il termine ultimo per la ricezione di pareri, osservazioni e proposte sulla bozza della Delibera.

Delibera sul Piano annuale di attuazione

Formulario

Odluka o zabrani izvođenja radova 2023

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Bale-Valle u 2023. godini.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) Općina Bale objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Bale-Valle u 2023. godini.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje dana 25.studenog 2022. godine i traje zaključno sa danom 16.prosinca 2022. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Nacrt odluke
Obrazac sudjelovanja

-------------

Delibera sul divieto temporaneo di svolgimento dei lavori edili sul territorio del Comune di Valle per il 2023

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge sul diritto di accesso alle informazioni (Gazzetta ufficiale n. 25/13, 85/15 e 69/22), il Comune di Valle pubblica la bozza della Delibera sul divieto temporaneo di svolgimento dei lavori edili sul territorio del Comune di Valle per il 2023.

La consultazione inizia il 25 novembre 2022 e termina il 15 dicembre 2022, essendo il termine ultimo per la ricezione di pareri, osservazioni e proposte sulla bozza della Delibera.

Nacrt odluke
Obrazac sudjelovanja