City

Akti načelnika

Općina Bale ima niz važnih dokumenata koji određuju način rada načelnika, Općinskog vijeća i njegovih komisija, Upravnog odjela, ali  definiraju i razvoj prostora u budućnosti. Jedan od važnijih dokumenata je Statut Općine kojeg, kao i sve druge važne dokumente, možete u cijelosti pogledati na našim stranicama. Kako izgleda proračun Bala, i na što će biti utrošeni novci građana također možete pogledati na ovim stranicama. U cijelosti donosimo i planove uređenja općine te Studiju razvoja, Studiju valorizacije ruralnog krajobraza i Prostorni plan. Dokumenti su to koji uređuju prostor Bala u budućnosti. Prostorni plan obuhvaća područje cijele općine. Studija razvoja obradila je devet kilometara obale i 450 hektara prostora koje se proteže oko nje, te su dali smjernice  za revitalizaciju obalnog područja uzimajući u obzir lokalne karakteristike. Studija ruralnog krajobraza obradila je "unutrašnjost " općine i dala odgovor na pitanje kako se ruralni turizam može razvijati u Balama.

Statut Općine Bale

Zasigurno jedan od najvažnijih dokumenata svake općine je Statut, njime se podrobnije uređuje  samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Općine, mjesna samouprava, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te  niz drugih pitanja.

Iz Statuta Bala doznajemo da je naziv ove općine - Općina Bale - Comune di Valle, te da je u njoj ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i jezika talijanske nacionalne manjine.

Statut precizno definira i zadatke odnosno ovlasti Načelnika, Općinskog vijeća i komisija Vijeća, ali i službenu uporabu grba i zastave. U Statutu čitamo kako je 1. svibnja Dan Općine Bale, a obilježava se u čast Blaženog Julijana, zaštitnika Općine.

Document Dokument za preuzimanje

Poslovnik o radu vijeća

Prisežem da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Bale obavljati savjesno i odgovorno, u cilju gospodarskog i socijalnog probitka Općine Bale, Istarske županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bale i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske, prisega je to koju su dali svi vijećnici Općinskog vijeća Bala, a njezin tekst definiran je  u Poslovniku o radu Općinskog vijeća. Poslovnik uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, definira prava i obveze, ali odgovornost vijećnika kao i način rada. Poslovnik definira i odnos načelnika i Općinskog vijeća, te utvrđuje način donošenja odluka i akata.

Document Dokument za preuzimanje

Suglasnost na cjenik prikupljanja miješanog kom.otpada

Document Dokument za preuzimanje

Očitovanje prije davanja suglasnosti Komunalnom servisu d.o.o.

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o nabavci radnih bilježnica za šk.godinu 2022/2023

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o nagrađivanju odličnih učenika tijekom šk.godine 2021/2022

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022.g.

Document Dokument za preuzimanje

Provedbeni program Općine Bale za razdoblje od 2021 – 2025

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o donošenju Provedbenog programa za 2021 – 2025

Document Dokument za preuzimanje

Statut Općine Bale, pročišćeni tekst 2021

Document Dokument za preuzimanje

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Bale – Comune di Valle, pročišćeni tekst 2021

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bale - Valle

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o nabavi radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za šk.god. 2021/2022

Document Dokument za preuzimanje

Nagrađivanje učenika koji su završili obrazovanje s odličnim uspjehom tijekom šk.god. 2020/2021

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike za šk.god. 2021/2022

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike za školsku godinu 2020./21.

Document Dokument za preuzimanje

Nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020/2021

Document Dokument za preuzimanje

Nagrađivanje učenika koji su završili obrazovanje s odličnim uspjehom

Document Dokument za preuzimanje

Smanjenje naknade za koncesijska odobrenja

Document Dokument za preuzimanje

Program potpora poduzetnicima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa Covid 19

Document Dokument za preuzimanje