Obavijesti

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i počasti Općine Bale

Na temelju članka 9. Statuta Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale 05/09 i 02/13) i Pravilnika o dodjeli  priznanja i počasti Općine Bale, Komisija za izbor i imenovanje Općine Bale objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i počasti Općine Bale

Pozivaju se građani i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u općini Bale, te načelnik Općine, da Komisiji dostave svoje prijedloge kandidata za dodjelu slijedećih priznanja i počasti:

1. POVELJA POČASNI GRAĐANIN OPĆINE BALE,
2. GRB OPĆINE BALE,
3. POVELJA OPĆINE BALE

Povelja Počasni građanin dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji su svojim osobnim doprinosom zadužili općinu Bale, pomažući napredak i razvoj općine, a može se dodijeliti i stranim državljanima.

Grb Općine Bale dodjeljuje se pojedincima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i uspjehe u svom radu.

Povelja Općine Bale dodjeljuje se pojedincima, pravnim osobama, ustanovama ili udrugama koje su svojim radom značajno doprinijeli unapređenju i razvitku općine Bale.

Prijedlog kandidata mora biti obrazložen, popraćen dokumentacijom kojom se dokazuju navodi iz prijedloga, te potpisan od predlagatelja.

Priznanja i počasti uručuje Načelnik povodom Dana Općine Bale.

Prijedlozi kandidata podnose se do 15.ožujka 2017. godine Komisiji za izbor i imenovanje, Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1.  

Predsjednik
Sandro Žufić, v.r.