Obavijesti

OBAVIJEST

Općina Bale Valle

Općina Bale će za školsku godinu 2018./2019. sufinancirati nabavku udžbenika i školskog pribora za učenike OŠ Jurja Dobrile i OŠ Bernardo Benussi. Učenicima nižih razreda ( od 1. do 4.) dodijeliti će se novčani bonovi u vrijednosti od 400,00 kuna, a učenicima viših razreda ( od 5. do 8.) u vrijednosti od 500,00 kuna.

Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale od srijede 11.srpnja 2018.godine.

Informacije se mogu dobiti na 052/824-303.

Bonovi se mogu realizirati pri kupnji udžbenika i školskog pribora u prodavaonicama Istarskih Knjižara d.o.o. i Libar Poreč d.o.o.

 

Općina Bale