Obavijesti

Rezultati izbora mjesnih odbora Golaš i Krmed

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA 
MJESNIH ODBORA 
KLASA: 013-03/18-01/01
URBROJ: 2171/02-18-10
Bale, 15.07.2018. 
 
Temeljem članka 41. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale (Službeni glasnik broj 2/14), Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale, utvrđuje i objavljuje slijedeće 

REZULTATE GLASOVANJA

1. Biračko mjesto broj 1 u Golašu- Društveni dom GOLAŠ:
 
Ukupan broj birača upisan u popis birača za područje mjesnog odbora Golaš: 93
Na izborima su sudjelovale dvije kandidacijske liste. Kandidacijska lista grupe birača nositelj: Denis Cerin koja je osvojila  36 glasova i kandidacijska lista Živi Zid nositelj : Željko Bilić koja je osvojila 7 glasova.
Ukupno nevažećih glasačkih listića: 0 
Kandidacijska lista grupe birača nositelja : Denis Cerin osvojila je svih 5 članova Vijeća mjesnog odbora Golaš. 
Članovi vijeća Mjesnog odbora Golaš jesu: 
1. Denis Cerin iz Golaša, Golaš 22
2. Damir Modrušan iz Golaša, Golaš 9
3. Aleksandar Matika iz Golaša, Golaš 10
4. Sejdo Šabić iz Golaša, Golaš 19
5. Toni Bilić iz Golaša, Golaš 19

2. Biračko mjesto broj 2. u Krmedu – Društveni dom KRMED:
 
Ukupan broj birača upisan u popis birača za područje mjesnog odbora Krmed: 57
Na izborima je sudjelovala samo kandidacijska lista grupe birača nositelja: Ivica Drandić koja je osvojila 24 glasova. 
Ukupno nevažećih glasačkih listića: 0
Kandidacijska lista grupe birača, nositelja : Ivica Drandić osvojila je svih 5 članova Vijeća mjesnog odbora Krmed. 
Članovi vijeća Mjesnog odbora Krmed jesu:
1. Ivica Drandić iz Krmeda, Krmed 24 C 
2. Danijel Perković iz Krmeda, Krmed 2
3. Mate Drandić iz Krmeda, Krmed 30
4. Lari Šetić iz Krmeda, Krmed 13
5. Žaklina Drandić iz Krmeda, Krmed 60

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Predsjednik: 
Irina Gobbato, spec.admin.publ., v.r.