City

Akti načelnika

Općina Bale ima niz važnih dokumenata koji određuju način rada načelnika, Općinskog vijeća i njegovih komisija, Upravnog odjela, ali  definiraju i razvoj prostora u budućnosti. Jedan od važnijih dokumenata je Statut Općine kojeg, kao i sve druge važne dokumente, možete u cijelosti pogledati na našim stranicama. Kako izgleda proračun Bala, i na što će biti utrošeni novci građana također možete pogledati na ovim stranicama. U cijelosti donosimo i planove uređenja općine te Studiju razvoja, Studiju valorizacije ruralnog krajobraza i Prostorni plan. Dokumenti su to koji uređuju prostor Bala u budućnosti. Prostorni plan obuhvaća područje cijele općine. Studija razvoja obradila je devet kilometara obale i 450 hektara prostora koje se proteže oko nje, te su dali smjernice  za revitalizaciju obalnog područja uzimajući u obzir lokalne karakteristike. Studija ruralnog krajobraza obradila je "unutrašnjost " općine i dala odgovor na pitanje kako se ruralni turizam može razvijati u Balama.

ZAKLJUČAK o korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu Općine Bale za 2023. godinu

I Z V J E Š Ć E o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Bale za mjesec prosinac 2023. godine

Zaključak o davanja Suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga javne odvodnje od strane javnog isporučitelja

Zaključak o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023./2024.

Odluka o sufinanciranju prijevoza i domova učenicima za školsku godinu 2023./2024.

Zaključak o podjeli bonova za odlikaše u školskoj godini 2022/2023

Zaključak o nabavci radnih bilježnica za školsku godinu 2023/2024

Odluka o visini usluge punjenja električnih vozila

Prva Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Bale za 2022. godinu

Zaključak o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Općine Bale 2022

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023.

Statut Općine Bale

Zasigurno jedan od najvažnijih dokumenata svake općine je Statut, njime se podrobnije uređuje  samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Općine, mjesna samouprava, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu te  niz drugih pitanja.

Iz Statuta Bala doznajemo da je naziv ove općine - Općina Bale - Comune di Valle, te da je u njoj ravnopravna službena uporaba hrvatskog jezika i jezika talijanske nacionalne manjine.

Statut precizno definira i zadatke odnosno ovlasti Načelnika, Općinskog vijeća i komisija Vijeća, ali i službenu uporabu grba i zastave. U Statutu čitamo kako je 1. svibnja Dan Općine Bale, a obilježava se u čast Blaženog Julijana, zaštitnika Općine.

Regolamento di procedura del Consiglio comunale (testo consolidato)
Statuto del Comune di Valle (testo consolidato)

Document Dokument za preuzimanje

Poslovnik o radu vijeća

Prisežem da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Bale obavljati savjesno i odgovorno, u cilju gospodarskog i socijalnog probitka Općine Bale, Istarske županije i Republike Hrvatske, da ću se u svom radu pridržavati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Bale i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske, prisega je to koju su dali svi vijećnici Općinskog vijeća Bala, a njezin tekst definiran je  u Poslovniku o radu Općinskog vijeća. Poslovnik uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, definira prava i obveze, ali odgovornost vijećnika kao i način rada. Poslovnik definira i odnos načelnika i Općinskog vijeća, te utvrđuje način donošenja odluka i akata.

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o dodjeli stipendija za ak.god. 2022/2023

Document Dokument za preuzimanje

Suglasnost na cjenik TD Forlanette d.o.o. i cjenik

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o isplati paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane

Document Dokument za preuzimanje

Suglasnost na cjenik prikupljanja miješanog kom.otpada

Document Dokument za preuzimanje

Očitovanje prije davanja suglasnosti Komunalnom servisu d.o.o.

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o nabavci radnih bilježnica za šk.godinu 2022/2023

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o nagrađivanju odličnih učenika tijekom šk.godine 2021/2022

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022.g.

Document Dokument za preuzimanje

Provedbeni program Općine Bale za razdoblje od 2021 – 2025

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o donošenju Provedbenog programa za 2021 – 2025

Document Dokument za preuzimanje

Statut Općine Bale, pročišćeni tekst 2021

Document Dokument za preuzimanje

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Bale – Comune di Valle, pročišćeni tekst 2021

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bale - Valle

Document Dokument za preuzimanje

Zaključak o nabavi radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za šk.god. 2021/2022

Document Dokument za preuzimanje

Nagrađivanje učenika koji su završili obrazovanje s odličnim uspjehom tijekom šk.god. 2020/2021

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike za šk.god. 2021/2022

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike za školsku godinu 2020./21.

Document Dokument za preuzimanje

Nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020/2021

Document Dokument za preuzimanje

Nagrađivanje učenika koji su završili obrazovanje s odličnim uspjehom

Document Dokument za preuzimanje

Smanjenje naknade za koncesijska odobrenja

Document Dokument za preuzimanje

Program potpora poduzetnicima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa Covid 19

Document Dokument za preuzimanje