City

Javni natječaji

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti-Viši stručni suradnik_komunalni i prometni redar

Document Dokument za preuzimanje

Obavijest-upute i opis poslova viši stručni suradnik- komunalni i prometni redar

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle na neodređeno vrijeme

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - SSS referent za uredsko poslovanje

Document Dokument za preuzimanje

Upute i opis poslova - SSS referent za uredsko poslovanje

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prijam službenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Bale-Comune di Valle na neodređeno vrijeme (NN 23/21 - 05.03.2021.)

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 23.02.2021.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja - IZJAVA

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja - PONUDA

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gosp. djelatnosti

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 03.09.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina 20.08.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Oglas na određeno vrijeme - Komunalni redar / prometni redar

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj prodaja nekretnina-okućnica

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj pravo gradnje za stanovanje

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 31.01.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale - 08.01.2020.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na K.Č.3337/1 K.O. Bale

Document Dokument za preuzimanje

Zahtjev za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Bale uz prethodno objavljen Javni oglas

Document Dokument za preuzimanje

Javni oglas za utvrđivanja Liste prvenstva za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Općine Bale ili kojima gospodari Općina Bale

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za prijem u službu

Document Dokument za preuzimanje

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama za prijem u službu

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Oglas na određeno vrijeme komunalni radnik

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Document Dokument za preuzimanje

Oglas na određeno vrijeme komunalni radnik

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj - osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/2019

Document Dokument za preuzimanje

Obrazac - stipendije (1)

Document Dokument za preuzimanje

Obrazac - stipendije (2)

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području općine Bale za 2018. g.

Document Dokument za preuzimanje

Poljoprivreda - Obrazac 1.

Document Dokument za preuzimanje

Poljoprivreda - Obrazac 2.

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za pravo gradnje 13.9.2014.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natjecaj za prodaju nekretnina 13.09.2018.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale 14.8.2018.

Document Dokument za preuzimanje

Izvješće o provedenom postupku REFERENT KOMUNALNI REDAR PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na testiranje i intervju - Referent komunalni redar

Document Dokument za preuzimanje

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijam u službu - REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na testiranje i intervju - Referent komunalni redar

Document Dokument za preuzimanje

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI - PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale - Referent komunalni redar

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o poništenju oglasa

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE BALE - REFERENT / REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE BALE NA RADNO MJESTO REFERENT/REFERENTICA KOMUNALNI-PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale na radno mjesto: REFERENT KOMUNALNI REDAR – PROMETNI REDAR

Document Dokument za preuzimanje

Ponovljeni natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila

Document Dokument za preuzimanje

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za prodaju službenog vozila – osobnog automobila

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/2018

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale (11.10.2017.)

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/2017

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti

Document Dokument za preuzimanje

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Bale-Valle za 2016.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Općine Bale za 2016. g.

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bale

Document Dokument za preuzimanje

NATJEČAJ za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Odluka o poništenju oglasa

Document Dokument za preuzimanje

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način testiranja kandidata i područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Document Dokument za preuzimanje

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad - administrativni referent

Document Dokument za preuzimanje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Document Dokument za preuzimanje

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Document Dokument za preuzimanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( testiranje ) i upute kandidatima za prijam u službu

Document Dokument za preuzimanje

Obavijesti i upute uz natječaj za imenovanje pročelnika/ce

Document Dokument za preuzimanje

Javni natječaj osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale

Document Dokument za preuzimanje