City

Oglasna ploča

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

16.06.2021 - 18:21

Na temelju članka 126. stavka 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale  donosi

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

Na temelju odredbe članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) izborna povjerenstva dužna su objaviti cjelovito izvješće o visini troškova lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021.godine i načinu njihova korištenja u roku od 30 dana od objave službenih rezultata izbora, dok je stavkom 8. istog članka propisano da se pod objavom podrazumijeva objava na internetskim stranicama jedinice.

Ukupni trošak lokalnih izbora iz točke I. iznosi 96.010,78 kn bruto, a sredstva su utrošena na sljedeći način:

1. Objava izbornih listi i rezultata izbora 11.271,00 kn

2. Trošak izbornog materijala 1.125,01 kn

3. Naknada za rad članova biračkih odbora 35.387,42 kn

4. Naknada za rad Izbornog povjerenstva (stalni i prošireni sastav) i stručne osobe 48.227,35 kn

III. Izvješće će se objaviti na web stranici Općine Bale.

Predsjednica
Marina Duković, v.r.