City

Oglasna ploča

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

17.12.2021 - 09:41

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/169, Urbroj: 2171-02-21-1, od 15. prosinca 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju 22. prosinca  2021. godine do 05. siječnja 2022. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 900 do 1200 sati. 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u četvrtak 23.prosinca 2021. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 05. siječnja 2022. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

 

Document Način gradnje - model
Document Namjena - model
Document Promet - model
Document Elektro - model
Document Voda - model
Document Oblici korištenja - model
Document Tekst IiD UPU Meneghetti
Document Oblazloženje
Document Sažetak za javnost