City

Oglasna ploča

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

29.03.2021 - 13:33

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/21-01/27, Urbroj: 2171-02-21-1, od 23. ožujka 2021. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju 31. ožujka 2021. godine do 09.travnja 2021. 

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati. 
 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u petak 06.travnja 2021. godine s početkom u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 09.travnja 2021. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to

- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 

- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi

- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel
 

Document GROTE III - Tekstualni dio
Document GROTE III - Detaljna namjena površina
Document GROTE III - Promet
Document GROTE III - Elektroničke komunikacije
Document GROTE III - Energetski sustav
Document GROTE III - Vodoopskrba
Document GROTE III - Odvodnja otpadnih voda
Document GROTE III - Plan parcelacije
Document GROTE III - Uvjeti gradnje