City

Oglasna ploča

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

14.11.2023 - 11:39

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale (KLASA: 350-04/21-01/63, URBROJ: 2163-11-03/1-23-29, od 09.studenog 2023. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana). 
 
2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 15.studenog 2023. godine do 14. prosinca 2023.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati. 
 
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr. 
 
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  ponedjeljak 04.12.2023. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
 
6.    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 14.prosinca 2023. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 
- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

 

PRIJEDLOG V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BALE

15.11.2023.

1_PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
2. PROMET
3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
4. ENERGETSKI SUSTAVI
5. GRADITELJSKA BAŠTINA
6. POSEBNE MJERE
7. PP-4.A. - V ID
8. PP-4.B. - V ID
9. PP-4.C. - V ID
10. PP-4.D. - V ID
11. PP-4.E. - V ID
12. PP-4.F. - V ID
13. PPUO BALE - V ID SAŽETAK
14. PPUO BALE- V ID TEKST