City

Oglasna ploča

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: EKSPLOATACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „ČABRUNIĆI“, OPĆINA BALE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

04.08.2022 - 10:22

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 9. kolovoza 2022. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU „ČABRUNIĆI“, OPĆINA BALE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI.

Javna rasprava traje do 7. rujna 2022. godine. 

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Općinom Bale.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 9. kolovoza 2022. godine do 7. rujna 2022. godine na sljedećim lokacijama:

•    Ulaznom holu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.
•    Općina Bale - Valle, Trg Tomaso Bembo 1 - 52 211 Bale, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i na službenim internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – www.mingor.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr,  i Općine Bele www.opcina.bale-valle.hr 

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak 23. kolovoza 2022. godine u prostoru vijećnice, u upravnoj zgradi općine Bale, na adresi  Trg Tomaso Bembo 1, 52 211 Bale s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Kamen d.d. iz Pazina i predstavnici izrađivača Studije, IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko-tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 7. rujna 2022. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi. 
 

Document STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ - sažetak
Document STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ - tehnički sažetak