City

Oglasna ploča

Javni poziv

19.04.2015

Općina Bale objavljuje: 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTUPOVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJAOBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMANA PODRUČJU OPĆINE BALE-VALLE U 2015. GODINI

  Predmet poziva je prikupljanje prijava za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području općine Bale-Valle u 2015. godini.
Cilj je ispitivanje zainteresiranosti stanovnika općine Bale-Valle za sudjelovanje u navedenom Projektu.
Ukoliko bude zainteresiranih Općina Bale će se javiti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost te će sklopiti Ugovor o zajedničkom sufinanciranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te krenuti u javno prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe programa korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama).
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava moći će ostvariti fizička osoba za postojeću obiteljsku kuću u vlasništvu/suvlasništvu. Podnositelj prijave mora imati prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi mjera Energetske učinkovitosti (EnU).
Opravdani troškovi nabave i ugradnje sustava OIE u kućanstvima biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini do 50% investicije, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a) po kućanstvu, od toga 40% biti će sufinanciran sa strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), a preostali iznos u visini do 10,00%, biti će sufinanciran sa strane Općine Bale.

Prijavitelj mora imati osigurana cjelokupna sredstva za provedbu projekta. 

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju smatra se:

a) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - termo fasada (vanjski zid);
b) Izrada ili povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice - krovišta (krov i strop prema negrijanom prostoru);
c) Zamjena vanjske građevne stolarije (staklo, cijeli prozor);
d) Ugradnja kotla na drvenu sječku/pelete ili pirolitičkog kotla;
e) Ugradnja dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency Classification;
f) Sustavi sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople i grijanje;
g) Fotonaponski kolektori za proizvodnju električne energije 

Na Internet stranici Općine Bale www.opcina.bale-valle.hr i u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bale možete preuzeti Obrazac za iskazivanje interesa, kojeg popunjenog predajete Općini Bale , zaključno do 31. siječnja 2015. godine. 

  Jedinstveni upravni odjel

PRIJAVNI OBRAZAC ISKAZ INTERESA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST