City

Oglasna ploča

JAVNI POZIV na javni uvid u geodetski elaborat

26.02.2024 - 15:22

Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) OPĆINA BALE -COMUNE DI VALLE objavljuje

JAVNI POZIV

                Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

Lokalna cesta – dio Ul. Domenico Cernecca, NC017, dio k.č.4827/2, dio k.č.4827/3, dio k.č.6560, dio k.č.4827/4, dio k.č.4827/1, dio k.č.4827/8, dio k.č.4838 i dio k.č. 6486/1

Lokalna cesta – dio Ul. San't Elia, NC018, k.č.6771, k.č.6770/2, dio k.č.6619/1 i dio k.č.6872

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

                Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bale.

                Geodetski elaborat izvedenog stanja izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. SONJA PRICA-PEREŠA, Kranjčevićeva 16/I, Pula

Na temelju članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN59/2018) geodetski izvoditelj Ured ovlaštenog inženjera geodezije Sonja Prica-Pereša poziva suvlasnike k.č.4410/1 u k.o. Bale na JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT izrađen u svrhu evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica za predmetnu k.č. 4411/1 u k.o. Bale.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate kao i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 7.3.2024. od 9:00-11:00 sati u prostorijama Općine Bale od  ovlaštene inženjerke geodezije Sonje Price-Pereše.

Jedinstveni upravni odjel