City

Oglasna ploča

Javni poziv - nerazvrstane ceste

16.05.2024 - 15:54

Općina Bale-Comune di Valle

Trg Tomaso Bembo 1, Bale, 52211

OIB: 05198666627

                Na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Lokalna cesta - dio Ulica Fonde u naselju BALE u k.o. BALE, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Bale

Geodetski elaborat izvedenog stanja Lokalna cesta - dio Ulica Fonde izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. SONJA PRICA-PEREŠA, Kranjčevićeva 16/I, Pula

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta će se izvršiti dana 23.5.2024. godine od 9-10 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28.5.2024. od 9-10 sati u prostorijama općine Bale na adresi Bale, Trg Tomaso Bembo 1