Obavijesti

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Objavljeno 23.06.2015. u 10:48h

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA BALE
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Jedinstveni upravni odjel Bale objavljuje 

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale. 

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta k.č.6752 k.o.Bale.

Opis dionice: postojeća nerazvrstana cesta označena kao k.č. 6752  k.o.Bale, od Ž5186 (Bale-San Polo, skretanje prije recepcije prema Stanciji Meneghetti) do Barbarige.
Datum započinjanja radova: 29.06.2015. godine
Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Mladen Lač dipl.ing.geod., G.E.O.T.I.M. d.o.o. Poreč, Alekse Šantića 30, Poreč.
Općina Bale će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 31.07.2015. godine, u vremenu od 11,00 – 13,00 sati, u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bale, Trg T.Bembo 1, Bale-Valle.

 Jedinstveni upravni odjel