City

Oglasna ploča

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale

03.11.2020

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale.

Oznaka ceste: nerazvrstana cesta NC007 „Ž5096-St.Cernibiecco“.
Opis dionice: postojeća nerazvrstana cesta NC001 „Ž5186-St.Meneghetti“.
Datum započinjanja radova: 12.11.2020. godine od 12:00 do 14:00 sati

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Mladen Lač dipl.ing.geod., G.E.O.T.I.M. d.o.o. Poreč, Alekse Šantića 30, Poreč.

Općina Bale će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 03.12.2020. godine, u vremenu od 12,00 – 13,00 sati, u prostorijama Općinske vijećnice Općine Bale, Trg T.Bembo 1, Bale-Valle.

Za dolazak na javni uvid u svrhu poštivanja epidemioloških mjera potrebno je rezervirati termin kako bi se izbjeglo okupljanje većeg broja stranaka. Rezervaciju je moguće obaviti na telefonski broj 824-303.

Jedinstveni upravni odjel Općine Bale