City

Oglasna ploča

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2020.godinu

11.09.2019

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Načelnik-Sindaco
KLASA/CLASSE:400-06/19-60/
Urbroj/Numprot: 2171/02-19-1
Bale- Valle, 11. rujna 2019.

Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle(Službene novine Općine Bale-Comune di Valle broj 01/2018), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV 
Za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2020. godinu

U pripremi je izrada prijedloga  Proračuna Općine  Bale-Comune di Valle za 2020. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Općinu Bale, kao zajednicu.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2020. godinu, te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna .

Rok za dostavu prijedloga je 04. listopada 2019. godine. Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Općine ili uputiti poštom na adresu: Općina Bale-Comune di Valle, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-Valle ili poslati elektronskom poštom na adresu: opcina.bale@pu.t-com.hr


Sa poštovanjem

Općinski načelnik
Edi Pastrovicchio