City

Oglasna ploča

Javnu rasprava o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

13.08.2019 - 12:56

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/113, Urbroj: 2171-02-19-1, od 12.kolovoza 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana  uređenja područja Grote (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Javna rasprava u trajanju od 15 dana održat će se u razdoblju od 21.kolovoza   2019. godine do 04. rujna 2019. godine.
3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati.
4. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.
5. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak 02.rujna 2019. godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.
6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 04.rujna 2019. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to: 

- postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje 
- davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
- uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.

7. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. 

Jedinstveni upravni odjel

>> PRIJEDLOG PLANA (U ZIP FORMATU) <<