Obavijesti

Nova kreditna linija "PBZ - Poduzetnik Istarska županija 2015."

Objavljeno 16.06.2015. u 12:15h

Općina Bale obavještava poduzetnike da je 25. svibnja 2015. otvorena nova kreditna linija "PBZ - Poduzetnik Istarska županija 2015.", temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji Istarske županije i Privredne banke Zagreb d.d.. Visina kreditnog fonda iznosi 15 milijuna kuna, a Istarska županija će subvencionirati kamatu poduzetničkih kredita u visini 2,4% u ukupnom iznosu 750 tisuća kuna iz namjenski oročenog depozita u Privrednoj banci Zagreb d.d.. Time su stvoreni uvjeti za osiguranje kredita poduzetnicima uz povoljnu kamatnu stopu oko 3% (trenutno 2,97%). Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti poduzetnici u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji ulažu na području Istarske županije, bez obzira na sjedište, ili koji imaju sjedište na području Istarske županije, a ulažu na područje Istarske županije, i to: mala i srednja trgovačka društva, vlasnici aktivnih obrta, zadruge i profitne ustanove. Najniži iznos kredita je 50 tisuća kuna, a najviši iznos 750 tisuća kuna. Rok otplate za nove investicije je od 36 do 72 mjeseca, a za trajna obrtna sredstva od 18 do 36 mjeseci, a najkasnije do veljače 2023. godine. 

Detaljni podaci o navedenom Programu kreditiranja mogu se naći putem slijedećeg linka: http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4290

Jedinstveni upravni odjel