Obavijesti

Obavijest - izborno povjerenstvo

Objavljeno 11.04.2019. u 19:00h

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ŽUPANIJA ISTARSKA - REGIONE  ISTRIANA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA OPĆINU BALE – VALLE
COMMISSIONE ELETTORALE
DEL COMUNE DI VALLE

OBAVIJEST  - AVVISO

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale – Valle dežura :

La commissione elettorale della Commune di Bale – Valle è di turno :

6.4.2019., 7.4.2019. od/dalle 10,00 do/alle 14,00
8., 9., 10., 11., 12., 16. i 17.04. 2019. od/dalle 09,00 do/alle 15,00
13., 14.04.2019. od/dalle 09,00 do/alle 20,00
15.04.2019. od/dalle 09,00 do/alle 24,00
18.04.2019 od/dalle 09,00 do/alle 24,00

I kat, Vijećnica Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1 – I piano, Municipio, Piazza Tomaso Bembo 1

Radi ulaska u zgradu izvan uredovnog radnog vremena molimo kontaktirati ovo povjerenstvo na slijedeće brojeve telefona:

Per l'ingresso nel edificio si pregha di contattare questa commissione ai seguenti numeri di telefono:  098 968 9279, 099 339 9708, 098 982 6386

Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Bale – Valle

La Presidentessa della Commissione elettorale
dell Comune di Valle

Irina Gobbato, v.r.