City

Oglasna ploča

Obavijest o donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

19.04.2015

Temeljem članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju ( " Narodne novine" br. 153/13) načelnik Općine Bale daje 

OBAVIJEST

o donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti 

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti ( "Službeni glasnik" Općine BALE br. 09/14) započinje postupak izrade Urbanističkog plana uređenja STANCIJA MENEGHETTI ("Službeni glasnik" Općine Bale br.09/14).

O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja. 

Detaljnije informacije o tijeku postupka mogu se dobiti u Općini Bale, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale-Valle, telefon: 052/824-303. 

Klasa: 022-05/15-01/01
Ur.broj: 2171-02-15-1
Bale, 07.siječnja 2015.

 Načelnik: 
 Edi Pastrovicchio, v.r.