City

Oglasna ploča

Obavijest o izmijeni Plana prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada za razdoblje od 01.01. do 30.04. 2020.godine na području Općine Bale-Valle

23.12.2019

Poštovani,
ovim putem obavještavamo sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da će KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj u razdoblju od 01. siječnja do 30. travnja 2020. godine, smanjiti učestalost prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bale -Valle na jedan odvoz tjedno.

Novi Plan prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostavljamo vam u privitku ovog dopisa, te molimo sve korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana prikupljanja i odvoza otpada.

Kako bi na ispravan način postupali s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima, moramo odvojeno sakupljati i odvojiti otpad prema njegovoj vrsti u svrhu pravilne obrade i pripreme za postupke oporabe.

Koristimo priliku da se zahvalimo svim korisnicima što svojim dosadašnjim, odgovornim ponašanjem prema otpadu doprinose očuvanju okoliša te Vas pozivamo da uz zajednički trud doprinesemo još većem smanjenju količine miješanog komunalnog otpada u Općini Bale-Valle, prikupljajući odvojeno korisne sirovine.

Isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš. Stoga naviku usvojimo i otpad odvojimo!

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

>> PLAN PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA ZA OPĆINU BALE OD 01.01 DO 30.04.2020. <<