City

Oglasna ploča

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

08.02.2024 - 09:50

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale (KLASA: 350-04/22-01/01, URBROJ: 2163-11-03/1-24-9, od 07.veljače 2024. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o prijedlogu II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Javna rasprava održat će se u razdoblju od  12. veljače 2024. godine do 26. veljače 2024.

 

 1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

 

 1. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

 

 1. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 20.02.2024. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.

 

 1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 26. veljače 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
 2. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                                                          Jedinstveni upravni odjel

 

II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA FORLANETE

TEKST II IiD DPU FORLANETE 
1 NAMJENA PP II IiD DPU FORLANETE
2A PROMET PP II IiD DPU FORLANETE
2B TK PP II IiD DPU FORLANETE
2C ENERG PP - II IiD DPU FORLANETE
2D VODA PP II IiD DPU FORLANETE
2E ODVODNJA PP II IiD DPU FORLANETE
3A PARCELACIJA PP II IiD FORLANETE
3B UVJETI PP II IiD DPU FORLANETE

23.04.2024.

Izvještaj o Javnoj raspravi