City

Oglasna ploča

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

08.02.2024 - 09:50

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Bale (KLASA: 350-04/22-01/01, URBROJ: 2163-11-03/1-24-9, od 07.veljače 2024. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o prijedlogu II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II.izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Forlanete (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Javna rasprava održat će se u razdoblju od  12. veljače 2024. godine do 26. veljače 2024.

 

 1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid  u Općinskoj vijećnici Općine Bale, radnim danom u vremenu od 9 do 12 sati.

 

 1. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Bale na adresi www.opcina.bale-valle.hr.

 

 1. Javno izlaganje radi obrazloženja Prijedloga Plana održat će se za sve zainteresirane u  utorak 20.02.2024. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg Tomaso Bembo 1, Bale.

 

 1. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe  na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 26. veljače 2024. godine na način utvrđen odredbama članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i to:
  • postavljanjem  pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i u Knjigu primjedbi
  • uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe  neposredno u pisarnicu Općine Bale ili poštom na adresu: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale.
 2. Pisani prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

                                                                                                          Jedinstveni upravni odjel

 

II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA FORLANETE

TEKST II IiD DPU FORLANETE 
1 NAMJENA PP II IiD DPU FORLANETE
2A PROMET PP II IiD DPU FORLANETE
2B TK PP II IiD DPU FORLANETE
2C ENERG PP - II IiD DPU FORLANETE
2D VODA PP II IiD DPU FORLANETE
2E ODVODNJA PP II IiD DPU FORLANETE
3A PARCELACIJA PP II IiD FORLANETE
3B UVJETI PP II IiD DPU FORLANETE