City

Oglasna ploča

Obavijest o mjestu i vremenu otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

11.01.2021 - 03:12

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale-Valle od 26.10 2020. godine KLASA: 320-02/20-01/01 URBROJ: 2171/02-20-1 Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale-Valle KLASA: 320-02/20-01/01 URBROJ: 2171/02-20-1, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Bale i službenim stranicama Općine Bale (www.opcina.bale-valle.hr) dana 26. listopada 2020. godine.

Slijedom navedenog  obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

 - dana 12.01. 2021. godine u 15,00 sati u prostorijama Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale-Valle