City

Oglasna ploča

Obavijest - o promjeni žiro računa i poslovne banke

28.05.2021 - 11:06

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Bale promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.
Novi IBAN glasi: HR4123400091800500008 Privredna banka Zagreb d.d.
Sva plaćanja (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnine, porez na kuće za odmor i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR4224070001800500008), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR4123400091800500008
Ažurirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka. Ažurirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo.