City

Oglasna ploča

OBAVIJEST O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

25.05.2021 - 08:30

Na temelju čl. 17.  i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20-uredba)

1. Sva djeca koja su do 1. travnja 2021. godine navršila šest godina života, upisuju se prema navedenom zakonu u prvi razred pripadajuće osnovne škole.

2. Upisati se mogu i djeca koja navršavaju šest godina života nakon navedenog datuma, ukoliko imaju odobrenje Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

UPISI DJECE OBAVLJATI ĆE SE  
14., 15., i 16. lipnja  2021. godine
od 9.00 - 12.00, te od 17.00 - 19.00 sati 

U PRIPADAJUĆOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

Roditelji, odnosno staratelji djece, na upis trebaju donijeti odobrenje Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.