City

Oglasna ploča

OBAVIJEST

11.07.2019 - 13:36

Općina Bale će za školsku godinu 2019./2020. financirati nabavku svih radnih bilježnica za sve učenike s prebivalištem na području općine Bale a koji pohađaju OŠ Jurja Dobrile OŠ Bernardo Benussi i OŠ Vladimir Nadzor.

Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale od srijede 17. srpnja 2019.godine.
Informacije se mogu dobiti na 052/824-303.

Bonovi se mogu realizirati pri kupnji radnih bilježnica u prodavaonicama Istarskih Knjižara d.o.o. i Libar Poreč d.o.o.

Općina Bale