City

Oglasna ploča

Odluka o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Bale-Valle

25.08.2021 - 15:29

Općinski načelnik Općine Bale, donio je dana 19.kolovoza 2021. godine, 

Odluku o  privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Bale-Valle, kojom se trgovačkom društvu DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66, daje suglasnost da na području općine Bale-Valle obavlja dimnjačarske poslove do provedbe postupka dodjele koncesije i odabira koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Naime, odredbom članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) propisano je načelo kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, dok je člankom 24. istog Zakona kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno  i obavljanje dimnjačarskih poslova, pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području općine Bale-Valle privremeno obavlja: DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66

FIZIČKE OSOBE
Vlasnici/korisnici za izvršenje usluga kontaktiraju Općinu putem;
- telefona na broj: 052/824-303,
- elektroničke pošte na: opcina@bale-valle.hr

PRAVNE OSOBE
Vlasnici/korisnici direktno dogovaraju izvršenje usluga sa Dimnjak d.o.o., podružnica Pula;
- telefon: 052/543-597 / faks 052/543-556
- elektronička pošta: infopula@dimnjak.hr

CJENIK USLUGA (FIZIČKE OSOBE)
CJENIK USLUGA (PRAVNE OSOBE)

ODLUKA