City

Oglasna ploča

Poziv i dnevni red za 8. sjednicu Općinskog vijeća u 2020. godini

17.12.2020 - 02:40

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE 
Općinsko vijeće-Consiglio comunale
KLASA/CLASSE: 021-05/20-01/57 
URBROJ/NUMPRO: 2171-2-20-1 
Bale-Valle,16.11.2020.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 22.12.2020. godine u Galeriji Ulika, Rovinjska 1,Bale, s početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 07.sjednice u 2020.godini
2. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijom za 2022.g. i 2023.g. s pripadajućim Programima
3. Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2021.g
4. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
6. Donošenje Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor
7. Donošenje Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Bale
8. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
9. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Šetić, v.r.