City

Oglasna ploča

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

19.03.2022 - 12:22

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Bale otvara Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Bale-Valle

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću 

Postupak savjetovanja provodi se s mogućnošću sudionika da elektronskom poštom – e-mail: opcina@bale-valle.hr  ili u pisanom obliku na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale -  dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge prema na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva, i to do zaključno 19.travnja 2022. godine.

Pozivamo vas na sudjelovanje u postupku Savjetovanja, za koju potrebu vam je na raspolaganju utvrđeni Nacrt prijedloga akta i obrazac sudjelovanja u savjetovanju koji se nalaze u privitku.

Nacrt odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području Općine Bale
Obrazac sudjelovanja - Odluka o organizaciji parkiranja 2022

Općina Bale