Obavijesti

Rješenje o imenovanju biračkog odbora

Objavljeno 26.05.2015. u 14:41h

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2171/02-15-1
Bale - Valle, 25. svibnja 2015.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 - biračko mjesto br.16 - BALE-VALLE - Bale-Valle, Trg Tomaso Bembo 1 imenuju se:
1. MARTINA ŠESTAN - za predsjednicu
2. ESTER UDOVIČIĆ - za članicu
3. LORENA DRANDIĆ - za članicu
1. DORIANA DIDOVIĆ - za zamjenicu predsjednice
2. KRISTINA DRANDIĆ - za zamjenicu članice
3. GIULIETTA BARBIERI MOTTICA - za zamjenicu članice

PREDSJEDNICA
ALESSANDRA GRŽINIĆ-MATIKA, v.r.