Obavijesti

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Objavljeno 27.05.2015. u 09:52h

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine BALE - VALLE donosi

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2171/02-15-1

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

Na području Općine BALE - VALLE određuje se sljedeće biračko mjesto:

1. biračko mjesto br.16 - BALE-VALLE u: Bale-Valle, Trg Tomaso Bembo 1
koje obuhvaća birače albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine
s prebivalištem u gradu/općini: BALE - VALLE, KANFANAR, ŽMINJ

U BALAMA - VALLE, 21.05.2015.    

PREDSJEDNICA
ALESSANDRA GRŽINIĆ MATIKA, v.r.