City

Oglasna ploča

Rješenje o određivanju biračkog mjesta - vijeća nacionalnih manjina

18.04.2019

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE BALE-VALLE

KLASA:013-03/19-01/02
URBROJ:2171/02-19-2
Bale, 18.04.2019.


Na osnovi članka 51. i 52. stavak 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale-Valle donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA


Za područje Općine Bale - Valle određuje se biračko mjesto
U BALAMA - VALLE

- biračko mjesto br. 1.  u Balama - Valle, Domenico Cernecca 3, područna škola Bale koje obuhvaća birače:

- za izbor članova vijeća Istarske županije i to slijedeće manjine: 
albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine, 

- za izbor predstavnika Istarske županije i to:
češke i mađarske nacionalne manjine.

Predsjednica 
Irina Gobbato