City

Oglasna ploča

Rješenje o određivanju biračkog mjesta - Izbori manjine 2023.

18.04.2023 - 16:24

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE BALE-VALLE

KLASA:013-03/23-01/01

URBROJ: 2163-11-03/1-23-2

Bale, 18.04.2023.

 

 

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale-Valle donosi

 

RJEŠENJE

 

 O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

 

 

 

Za područje Općine Bale - Valle određuje se biračko mjesto

U BALAMA - VALLE

 

- biračko mjesto br. 1.  u Balama - Valle, Domenico Cernecca 3, područna škola Bale

            koje obuhvaća birače:

- za izbor članova vijeća Istarske županije i to slijedeće manjine:

albanske, bošnjačke, crnogorske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine,

            - za izbor predstavnika Istarske županije i to:

češke, mađarske, makedonske i ukrajinske  nacionalne manjine.

 

 

 

Predsjednica

Marina Duković