City

Oglasna ploča

RJEŠENJE O UKLANJANJU NEREGISTRIRANIH VOZILA

28.02.2024 - 13:15

Komunalni redar Jedinstvenog Upravnog Odjela Općine Bale, na temelju članka 114. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18) i članka 144., 145. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Bale-Valle broj 4/19), rješavajući u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, u predmetu uklanjanja tehnički neispravnih i neregistriranih vozila na javnoj površini, nepoznatog vlasnika donosi:

RJEŠENJE O UKLANJANJU VOZILA MARKE AUDI A6
RJEŠENJE O UKLANJANJU VOZILA MARKE ALFA ROMEO 147
RJEŠENJE O UKLANJANJU VOZILA MARKE MAZDA 6