Obavijesti

Službeno priopćenje sa 4-2015. Sjednice

Objavljeno 17.05.2015. u 16:33h

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 11. travnja 2015. godine

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

Službeno priopćenje sa 4-2015. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica je održana dana 17.04.2015.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 16,00 sati.
Sjednici je prisustvovalo 7 od 11 vijećnika, načelnik, pročelnica, djelatnica JUO općine Bale, te predstavnici tvrtke Logička Matrica.
Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 3. točke, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 3-2015. sjednice Općinskog vijeća.
Predstavnici tvrtke Logička Matrica prezentirali su  Program ukupnog razvoja Općine Bale za razdoblje 2015 - 2020 godine, uz otvorenu rapravu.
Nakon prezentacije i sprovedene rasprave Općinsko vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Bale za razdoblje 2015 - 2020 godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Šetić