Obavijesti

Službeno priopćenje sa 5-2015. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

Objavljeno 30.09.2015. u 15:27h

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 27. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

SLUŽBENO PRIOPĆENJE Sa 5-2015. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica je održana dana 26.05.2015.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Sjednici je prisustvovalo 7 od 11 vijećnika, načelnik, pročelnica, te djelatnice JUO općine Bale.
Na početku sjednice utvrđen je Dnevni red sjednice sa ukupno 11. točaka, a na samom početku sjednice prihvaćen je Zapisnik sa 4-2015. sjednice Općinskog vijeća.
Općinsko Vijeće je donijelo Godišnji obračun proračuna Općine Bale i Izvješće o izvršenju Programa za 2014.godinu.
Donijeta je Odluka o najpovoljnijoj ponudi u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Bale, na osnovu sprovedenog javnog natječaja prodane su ukupno dvije nekretnine od čega jedna okućnica.
Također, Općinsko vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina, te također za zamjenu nekretnina. Prodaji se izlažu dvije nekretnine na zahtjev stranaka.
Općinsko vijeće je nakon rasprave donijelo Izmjene i dopune plana zaštite od požara Općine Bale; Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave za područje Općine Bale za 2015.godinu, te Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2014.godinu. Ovim dokumentima doneseni su zakon obvezujući planski akti u provedbi protupožarnih mjera za područje općine za 2015.godinu.
Nakon sprovedenih rasprava Općinsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu DVD-a Bale, te Izvješće o radu JVP Rovinj, oba za 2014.godinu. Također, usvojen je i Plan rada JVP Rovinj za 2015.godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća
Vedran Šetić