City

Oglasna ploča

UPITNIK za dionike javnog i neprofitnog sektora za izradu Intervencija LRSR 2021. - 2027. FLAG-a Istarska batana - 1. faza istraživanja

11.05.2023 - 15:59

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarska batana“ (dalje: FLAG) kreće s pripremnim radnjama izrade nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (dalje: LRSR) koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U okviru ove, prve faze, intencija je prikupiti projektne ideje koje planirate prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava na buduće natječaje FLAG-a.

U nastavku se nalazi poveznica na anketni upitnik: https://forms.gle/VPsb9Bx1b2Zb2GNL6 koji je potrebno ispuniti najkasnije do petka 12.5.2023. godine.

Napomena: svi projekti koji se planiraju kandidirati na buduće natječaje FLAG-a moraju biti povezani s morem i/ili sektorom ribarstva i akvakulture, moraju se provoditi na području FLAG-a odnosno rezultati projekta se moraju ostvariti na području djelovanja FLAG-a.