City

Proračun

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2023. godinu

Proračun Općine Bale za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale-Valle za 2023. godinu

Nacrt Proračuna Općine Bale za 2024. sa projekcijama 2025. i 2026.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za 2023. godinu

I. Izmjene i Dopune Proračuna Općine Bale za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za 2022. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Bale u 2022. godini

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2022. godinu

Proračun Općine Bale za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2022. godinu

Nacrt Proračuna Općine Bale za 2023. sa projekcijama 2024. i 2025.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2021.g.

Proračun za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024.g.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bale za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj- lipanj 2021.godine.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2021.godinu

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2020. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Bale u 2020. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bale

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2020. godinu

Proračun Općine Bale za 2021.i projekcije za 2022. i 2023.godinu.

Nacrt Prijedloga Proračuna Općine Bale za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj - lipanj 2020.godine

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2020.godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2019.godinu.

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2019.godinu

Proračun Općine Bale za 2020.godinu sa projekcijom za 2021.g. i 2022.g.

Document Dokument za preuzimanje

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2019.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bale za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.godinu.

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj-lipanj 2019.god.

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2018.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2019.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2018.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Proračun Općine Bale za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.

Document Dokument za preuzimanje

Druge Izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.

Document Dokument za preuzimanje

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bale za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2017. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2018.g.

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2017.godinu

Proračun Općine Bale za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2017.g.

Document Dokument za preuzimanje

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2017.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Proračun Općine Bale za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Bale za 2018 i projekcije za 2019. i 2020.g. - 1. čitanje

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna siječanj-lipanj 2017.g

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2016.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2016.g.

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2016.g. (Excell)

Document Dokument za preuzimanje

Proračun za 2017 i projekcije za 2018. i 2019.

Document Dokument za preuzimanje

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2016.g.

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

Document Dokument za preuzimanje

Proračun Općine Bale za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.g.

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2015.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2015. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2015. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

Document Dokument za preuzimanje

Proračun Općine Bale za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bale za 2014.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji financijski izvještaj Proračuna Općine Bale za 2014.g.

Document Dokument za preuzimanje

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Bale za 2014.godinu

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

Document Dokument za preuzimanje

Proračun 2013

Document Dokument za preuzimanje

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za 2013. godinu

Document Dokument za preuzimanje

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bale za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

Document Dokument za preuzimanje