City

Sjednice vijeća

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 021-05/19-01/4 
Urbroj: 2171-02-19-1 
Bale, 21. siječnja 2019.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

Sjednica će se održati dana 28.01.2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,30 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo Colone Paravia
3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „SanPolo-Colone“
4. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
5. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
6. Donošenje Zaključka o davanjus uglasnosti na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima
9. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
10.Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Bale 
11.Donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona
12.Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Bale za 2019.godinu
13.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bale za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Golašu“
14.Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Bale za 2018.godinu   
15.Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Bale za razdoblje 2019. - 2022. godinu 
16.Vijećnička pitanja

Predsjednik: 
Vedran Šetić

Napomena: Prijedlog Odluke za točku 5. I točku 12. biti će naknadno dostavljen