City

Sjednice vijeća

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA/CLASSE: 021-05/22-01/53
URBROJ/NUMPRO: 2163-11-01/1-22-1
Bale-Valle, 09.12.2022.   

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle (Službeni glasnik br. 05/18 i 02/21):

SAZIVAM
12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle

Sjednica će se održati dana 16.12.2022. godine u Kaštelu Bembo, Castel 1, Bale, s početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
2. Prihvaćanje zapisnika sa 11. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle
3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2022.godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
4. Prijedlog Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025.godinu sa pripadajućim Programima
5. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Bale za 2023.godinu
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
8. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
9. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude povodom natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Bale
10. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za osnivanje prava građenja
11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja TP Carsi
12.    Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2023.godinu
13.    Program rada Savjeta mladih Općine Bale-Comune di Valle za 2023. godinu
14.    Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
15.    Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić