City

Sjednice vijeća

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/21
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 01.03.2018.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 06.ožujka 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1.Prihvaćanje zapisnika sa 1.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje prava građenja
3. Vijećnička pitanja

Napomena vezana za 1 točku: na sjednici će biti izlaganje, odnosno prezentacija studije isplativosti

Predsjednik:
Vedran Šetić