City

Sjednice vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 21.rujna 2017.         

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

Sjednica će se održati dana 05.10.2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 2.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bale za 2017.
3. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskoj čestici u vlasništvu Općine Bale
7. Donošene Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
8. Donošene Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia
9. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke HEP d.o.o. po građevinskim dozvolama za izgradnju trafostanica na Grotama
10. Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale
11. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić