City

Sjednice vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Općinsko vijeće-Consiglio comunale  
KLASA: 021-05/20-01/18
URBROJ: 2171-2-20-1
Bale-Valle, 15.travnja 2020.   
 

Na temelju 
- članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale", broj 01/18 i 01/20), 
- članka 74. Stavka 2. Poslovnika o radu  Općinskog vijeća Općine Bale-Comune di Valle ("Službeni glasnik Općine Bale 05/18), koji se odnosi na hitno sazivanje Općinskog vijeća iz opravdanih razloga, i 
- uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine,  
- u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama Stožera  civilne zaštite Republike Hrvatske  sazivam 03. sjednicu u 2020.godini

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BALE-COMUNE DI VALLE za 16. travnja 2020. godine u 18:00  sati  

Sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte a sukladno dostavljenim privremenim PRAVILIMA

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 02.sjednice u 2020.godini
2. Donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj
  
Vezano uz aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 03. sjednica u 2020.g., hitno sazvana za 16.04.2020. godinu, održat će se na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte sukladno privremenim Pravilima.Javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, kao što je objava dnevnog  reda s materijalima na općinskim internetskim stranicama, davanjem naknadnih priopćenja, objavom  odluka sa sjednice  i  drugačije po potrebi. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vedran Šetić, v.r.